budowa instalacji sanitarnejBudowa instalacji sanitarnych

Nasza firma specjalizuje się w budowie instalacji sanitarnych. Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące tworzenie projektu, dobór urządzeń oraz przeprowadzenie prac budowlanych i montażowych. Wszystkie powierzone nam zadania wykonują i nadzorują wysoko wykwalifikowani specjaliści. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu robót ziemnych, dzięki czemu doskonale wiemy, jak prawidłowo wykonać wykopy pod przyłącza instalacji sanitarnych. Gwarantujemy Państwu solidną i precyzyjną realizację zleceń.

Jakie rodzaje instalacji sanitarnych budujemy?

Instalacja wodna

Budowa instalacji wodnej polega na stworzeniu układu połączonych ze sobą przewodów, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę. Dbamy o odpowiednie poprowadzenie przebiegu instalacji, aby mogła ona dostarczyć dobrej jakości wodę, pod właściwym ciśnieniem z punktu poboru do budynku. Kształt instalacji uzależniony jest od wybranego sposobu podgrzania wody.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna odpowiada za odprowadzenie ścieków z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego.